Personlig trener

Hva er en personlig trener

En personlig trener motiverer deg, utfordrer deg, presser og roser deg!

En Personlig Trener veileder sine kunder i det å sette opp mål for en bestemt periode og følger dem veien mot det/de bestemte målet/-ene. Dette er en krevende prosess hvor man som PT må innta bestemte roller og innfri visse krav. Her kan du lese mer om personlig trener utdanning.

I Norge kan du ta PT utdanning ved flere steder. Det er ulik praksis der enkelte praktiserer helgebaserte kurs, fulltidsutdanning og fjernundervisning. Flere av personlig trener utdanningene i Norge er også godkjent av EHFA (European Fitness Association).
Personlig trener er ikke en beskyttet tittel, det betyr at hvem som helst kan kalle seg personlig trener.

Hva gjør en personlig trener

En personlig trener  jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse, mosjon og ernæring. En PT bygger opp et individuelt treningsprogram, samt en kostholdsplan for hver enkelt kunde, og bidrar til å motivere, forbedre treningsrutiner og hjelper kundene til å oppnå deres mål med tanke på styrke- og utholdenhet – og også ofte vekttap.

Den mest vanlige jobben for en PT er å lære kunden om styrketrening og kondisjonstrening og rutiner innenfor disse feltene. Som PT skal du vise og lære kunden hvordan de gjør ulike øvelser på riktig måte, for å forhindre og redusere risikoen for skader. Du vil også lære bort hvordan de forskjellige treningsapparatene på treningsstudioet brukes, og hvordan kunden kan bruke alle de store muskelgruppene i kroppen. Noen ganger vil du også legge opp et program hvor kondisjon inngår.

Personlig Trener

En personlig trener  jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål.

PT utdanning

Hva lærer du?

Du lærer anatomi, fysiologi og treningslære.

Hva koster det?

Det er ulikt fra sted til sted men et sted mellom 25-45.000 kroner må du regne med dersom utdanningen skal tas i Norge.

Hva kan du tjene?

Lønn er avhengig av utdanning og antall kurs og spesialiseringer. Det vil også være variasjon i inntekt avhengig av om du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt ved et treningssenter. Ved sistnevnte jobber man på provisjon, så jo flere kunder du har, jo høyere vil lønnen være.

Kilder: Studievalg.no