Utdanningen kan man ta mange steder, både i Norge og i utlandet. I tillegg er det mange som tilbyr nettbaserte kurs. Vi har laget et oversikt over hvor mang kan ta utdanningen her.

En utdanning over lengre tid er det beste, da det du lærer trenger tid for og modnes.
Det finnes alt ifra helgekurs til utdanning over flere måneder.
Vær kritisk til hvilken utdanningsinstitusjon du velger og forhør deg rundt med andre i bransjen