Personlig trener lønn

Treningssentre rundt om i landet opplever i disse tider en stor etterspørsel etter PTer, altså personlige trenere. Enten man ønsker å forbedre styrken, redusere vekten eller stramme opp rumpen, ønsker mange nå hjelp for å lykkes med sine målsettinger. Dette har igjen ført til at utdanning av personlige trenere har økt voldsomt på kort tid. I løpet av noen få måneder kan du ta denne utdanningen, så hvordan blir det da med lønningen?

Personlig trener lønn

Som sagt utdannes det om dagen svært mange personlige trenere gjennom ulike institusjoner i Norge, med muligheter for å gjennomføre utdanningsløpet i utlandet. Utdanningen kan gjennomføres som et årsstudium, helgesamlinger eller er opphold på 3-6 måneder i utlandet. Med tanke på denne korte utdanningstiden vil det være naturlig å tenke at lønnsnivået blir litt deretter. I tillegg kreves det ingen forkunnskaper eller praksis i ettertid for å fullføre utdanningen. Å si et nøyaktig tall på personlig trener lønn er selvsagt veldig vanskelig, da dette avhenger av flere ulike faktorer. Blant annet varierer det fra treningssenter til treningssenter, antall kunder og ikke minst antall timer.

Personlig trener lønn

Allikevel vil man kunne gjøre en enkel beregning slik at man får en indikasjon på hva lønnen kan være. La oss si at du som personlig trener har 15 kunder, hvor hver kunde har 2 timer i uken. Dette vil da bli 30 timer i uken og ca. 6 timer hver dag. En vanlig personlig trener lønn vil ligge på ca.300 kr timen og dermed vil årslønnen komme på i overkant av 400 000kr. Dette krever da at man opprettholder samme timeantall i nesten samtlige uker, noe som vil være lite realistisk. I starten av din karriere som personlig trener vil det trolig ikke være samme mengde med timer og dermed vil også lønningen gå ned.

Altså vil du som personlig trener kunne leve med en grei lønn såfremt du har en del kunder. Hvis vi i tillegg tenker på varigheten på utdanningen og kravene for å søke må en kunne si at dette er en relativt god lønn. Det er viktig å poengtere at enkelte arbeidsgivere operer med fast lønn, hvor antall kunder kan variere i ulike perioder.

Med dette håper vi at du har fått litt mer informasjon om personlig trener
lønn.